ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Кирково


Контакти :

с.Чакаларово
п.к 6870

e-mail:
dgskirkovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление от ДГС Кирково (12599)


Deprecated: Function split() is deprecated in /www/ucdp-smolian.com/dgskirkovo/root/index.php on line 124
Дата на публикуване на обявата: 20-12-2016

Обявление относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |    


„Дървета на бъдещето“ създават в ТП ДГС Кирково

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2016

На 15 ноември 2016 г. в ТП ДГС „Кирково“ експерти на ЮЦДП – Смолян проведоха обучение за прилагане на Саарландския метод за отглеждане на млади насаждения за производство на висококачествена дървесина. Чрез прилагането на този метод се получава по – висока производителност , запазва се биоразнообразието в съответствие с всички изисквания за горска сертификация на горите по системата на FSC, а също така се отговаря и на режимите за управление на местообитанията в Натура 2000. В основата си метода се базира върху подпомагане на фиксиран брой дървета, които да останат до зряла възраст. По този начин се създават оптимални растежни условия за формиране на мощни корони и доминиране на бъдещи дървета в растежното пространство, елиминират се конкурентите от най-ранна до зряла възраст, и така се осигуряват много повече перспективи пред оставащите дървета. Като резултат, се натрупва качествена дървесина – преди всичко в икономически и екологичен аспект върху избраните дървета. По време на обучението, всеки един от присъстващите лесовъди, имаше възможност да приложи метода на терен, като използва специализирания набор от инструменти. Колегията се съгласи, че представения метод представлява успешен модел за отглеждане на чисти и смесени букови насаждения на богати месторастения. Методът се прилага успешно на територията на 14 стопанства от ЮЦДП – Смолян, а резултатите ще бъдат видими след няколко десетилетия.

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Кирково (175)

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Резултати от проведен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2

Документация за участие    |